กิจกรรม : งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
ยังไม่มีรูปภาพ
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ร่วมกับ รพ.สต.ต.บางใหญ่ และ อสม.ต.บางใหญ่ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) และมีการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานให้คงอยู่ตลอดไป  และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมการทำกิจกรรมของครอบครัว  สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดงาน ในวันที่  13 เมษายน 2555

ณ สำนักสงฆ์ทับจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555    อ่าน 2459 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**