กิจกรรม : โครงการเวทีประชาคม ต.บางใหญ่ ประจำปี 2555

1

2

3

4

5

6

7

9
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้ดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่และประชาชนในตำบลบางใหญ่ เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา  การบริหารงานของ อบต. การบูรณาการ่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใน วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลบางใหญ่ หมู่ที่ 2 เวลา 13.00 น.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555    อ่าน 2295 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**