กิจกรรม : จังหวัดระนองฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายละเอียด :
    จังหวัดระนองฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันนี้(8 ก.ค. 63) ที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับจิตอาสาตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จำนวน 50 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือ พาหนะ และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย สำหรับการจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว ////ส.ปชส.ระนอง/ภาพ/ข่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2563    อ่าน 286 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**