กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามแนวทางหลัก คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ชุมชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต. บางใหญ่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563    อ่าน 381 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**