กิจกรรม : เปิดศูนย์กักตัวในชุมชนตำบลบางใหญ่ (Community Isolation:CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยนายกุศล ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บางใหญ่ พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ เดชาปรัชญา ท้องถิ่นอำเภอกระบุรี นางสาวศิริมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นางสาวญานิน บุญชื่น ผู้แทน รพ.สต.บางใหญ่ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.บางใหญ่ เปิดศูนย์กักตัวในชุมชนตำบลบางใหญ่ (Community Isolation:CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดระนอง ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จัดตั้งศูนย์กักตัวในชุมชนตำบลบางใหญ่ (Community Isolation:CI)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**