ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๑)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ ๑)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 509 คน