ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการจักทำระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน