ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสกาองค์การบริหารส่วบตำบลและนายกองค์การบริหารสอบตำบล
  รายละเอียด : คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสกาองค์การบริหารส่วบตำบลและนายกองค์การบริหารสอบตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 298 คน