ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 282 คน