ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง กิจกรรมการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน