เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณบันจุข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hard Disk) ขนาด 1 TB โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
https://codel.futminna.edu.ng/ulearn/pluginfile.php/1651/course/overviewfiles/index.html
"https://www.informatica.una.ac.cr/slot/
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน