ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้เสนอราคา จัดซื้อสารส้ม เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน