ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน