ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและการดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน