ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จุดบริการประชาชนพร้อมรื้อถอน ตามโครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน