ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมญาติ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
615
21 ส.ค. 2557
182 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาโจม หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ๋ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
611
21 ส.ค. 2557
183 เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมุ่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
602
14 ส.ค. 2557
184 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
635
17 ก.ค. 2557
185 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำซอยในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
689
03 มี.ค. 2557
186 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับถนน (ลงหินกะสะ) ซอยตาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
705
10 ก.ย. 2556
187 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (ลงหินกะสะ) ซอยสองพี่น้อง แยกซ้าย - ขวา หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
700
10 ก.ย. 2556
188 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (ลงหินกะสะ) ซอยห้วยบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
704
10 ก.ย. 2556
189 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงท่อ คสล. ซอยในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
654
10 ก.ย. 2556
190 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
670
15 ส.ค. 2556
191 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านทรายทอง ตอน 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
685
15 ส.ค. 2556
192 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
15 ส.ค. 2556
193 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.แสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
15 ส.ค. 2556
194 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
26 มิ.ย. 2556
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
712
13 มิ.ย. 2556
196 เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2556 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
698
13 มิ.ย. 2556
197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านทรายทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
845
06 ส.ค. 2555
198 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านทรายทอง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
16 ก.ค. 2555
199 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
24 ส.ค. 2554
200 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยหลุมถ่าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1170
24 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11