ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ม.ค. 2565
22 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 ม.ค. 2565
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษเอกสาร A4 80 แกรม 40 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ม.ค. 2565
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (SSD ) จำนวน 1 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ม.ค. 2565
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซองชาแบบผ้า เป็นเม็ดทราย เคลือสารที่มีฟอส (Temephos) ชนิดเข้มข้น มีสารออกฤทธิ์ Temephos ๑% จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 ม.ค. 2565
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ม.ค. 2565
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ม.ค. 2565
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัจ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ม.ค. 2565
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและการดูแลระบบไฟฟ้าของระบบประปา หมู่ที่ 2 - หมุ่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ม.ค. 2565
30 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ม.ค. 2565
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 ม.ค. 2565
32 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รุ่น Cannon IX6700 โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 ธ.ค. 2564
33 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและการดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 ธ.ค. 2564
34 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
23 ธ.ค. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ธ.ค. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
22 ธ.ค. 2564
37 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
20 ธ.ค. 2564
38 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เรื่องการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ธ.ค. 2564
39 ประกาศผู้เสนอราคา จัดซื้อสารส้ม เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
13 ธ.ค. 2564
40 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
13 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11