ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
31 ส.ค. 2564
82 ประกวดราคาซื้อโครงการจักทำระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
31 ส.ค. 2564
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
330
26 ส.ค. 2564
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจารบีแดง กระป๋อง 5 กิโลกรัม จำนวน 1 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
323
26 ส.ค. 2564
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
26 ส.ค. 2564
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาและอุปกรณประกอบ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบประปา 2 , 3 , 4 ,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
324
26 ส.ค. 2564
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองบางใหญ่เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
368
24 ส.ค. 2564
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
325
20 ส.ค. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
324
20 ส.ค. 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
20 ส.ค. 2564
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 ส.ค. 2564
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
10 ส.ค. 2564
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
333
05 ส.ค. 2564
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
04 ส.ค. 2564
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารA4 จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
04 ส.ค. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการประกอบชุดมาตรวัดน้ำประปา หมู่ที่ 3 , 4 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
317
04 ส.ค. 2564
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
04 ส.ค. 2564
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
320
04 ส.ค. 2564
99 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยแสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
311
04 ส.ค. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เอกสาร 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11