มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งมอบหมายงานพนักงานอบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
15 มี.ค. 2564
2 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
526
15 มี.ค. 2564
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
519
01 ต.ค. 2561
4 มาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
522
01 ต.ค. 2561
5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
527
16 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1