รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (รอบเดือนเมษา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2564