ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
   
 
   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564