ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯ
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
   
 
   ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2564